NÆRØYSUND EIENDOM

Om oss

Siden selskapet ble etablert i 2007, har Nærøysund Eiendom investert i en rekke spennende eiendommer i Ytre Namdal. I dag er satsingsområdet videreutvikling av disse eiendommene – både oppføring og utleie. Vi har som et overordnet mål å kunne tilby attraktive bygg og eiendommer for utleie til både proff- og privatmarkedet. Nærøysund Eiendom er stadig på utkikk etter nye muligheter for å kunne bidra til videreutvikling av vårt nærområde. Vi legger vekt på å tenke nytt og annerledes og ha et nært og tett samarbeid med våre leietakere. Her har vi fått flere gode skussmål fra både Posten Norge og Politiet; både når det gjelder tilpasninger av bygg til bruk og ferdigstillelse til rett tid. Nærøysund Eiendom AS ble stiftet i 2007 eies 100 % av Nærøysundgruppen.