Våre bygg & tomter

Nærøysund Eiendom / Våre bygg & tomter

 • Storbjørkåsen Grustak

  Kolvereid, Nærøy

  Her finner vi om lag 2.000 kvadratmeter bygningsmasse og 15 mål næringsareal. Dette er selve hjertet til Nærøysund Kraftbetongs virksomhet - med et administrasjonsbygg utenom det vanlige.
  Les mer
 • Innfarten

  Kolvereid, Nærøy

  Nærøysund Eiendom eier cirka 10 mål tom like ved Esso-stasjonen på Kolvereid. Her har det skjedd store forandringer de siste 3-4 år; i 2010 ble det bygd cirka 700 kvadratmeter som leies ut til Posten Norge - som distribusjonssentral for Ytre Namdal.
  Les mer
 • Solsiden Industriområde

  Kolvereid, Nærøy

  Nærøysund Eiendom AS kjøpte i 2011 cirka 2.750 m2 av meieriet på Kolvereid, som ligger på Solsiden Industriområde. Her er det foretatt en god del ombygginger av anlegget, slik at det i dag er godt tilpasset til utleie. Leietakere per i dag er Ytre Namdal Verkstedsenter og Nærøysund Kraftbetong, som bruker anlegget som henholdsvis garasje, lager, verksted og kontor.
  Les mer
 • Brækkankaia

  Kolvereid, Nærøy

  Ved Kolvereidvågen finner vi Brækkankaia med om lag 13 mål tomteareale.I tillegg finner vi her en egen dypvannskai - optimalt for eksempelvis lasting av grus på båt.
  Les mer
 • Sentrumsgata 5

  Kolvereid, Nærøy

  Sentrumsgata 5, Kolvereid: 300 kvadratmeter bygningsmasse og omlag halvannet mål bolig- og næringsareal.
  Les mer