Arnts vei 5, Kolvereid

Om lag 800 kvadratmeter bygningsmasse og cirka to mål bolig- og næringsareal.

Arntsvei