Igangsatt planarbeid for Østtun Masseuttak

§ 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 271/1-2 på Salsnes.

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak ved Østtun og å anlegge ei utskipingshavn for frakt av masser via båt.

Planen er vurdert til å kunne ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og det er derfor stilt krav om at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. Frist for merknader er satt til 06.11.20.

Dokumenter:

Planprogram Østtun masseuttak
Varslede høringsinstanser og grunneiere
Vedlegg 01 Plankart 1 av 3
Vedlegg 02 Plankart 2 av 3
Vedlegg 03 Plankart 3 av 3
Vedlegg Anholmen oppsummering og uttalelser knyttet til risikokartlegging rev01
Vedlegg Naturtypekartlegging Østtun Masseuttak
Vedlegg Rapport fra arkeologisk registrering - Østtun masseuttak
Vedlegg Referat oppstartsmøte Østtun masseuttak 20200826

 


Ny og viktig merkedag for Nærøysund Gruppen

Vi inngikk i dag en ny stor avtale om totalentreprise på utbygging av nytt vannkraftverk på Terråk.

Utbyggingen har en ramme på mellom 25-30 millioner og i tillegg er vi inne på eiersiden til kraftverket. Dette er i tråd med vår miljøstrategi om å redusere "fotavtrykket". Dette er det andre kraftverket vi nå skal bygge på Terråk. Sistnevnte vannkraftverk har en størrelse som tilsvarer omtrentelig strømforbruket til alle husstandene på Terråk.
Vi er stolte og ydmyke for å ha fått denne muligheten😀
(NB : Hendende ble "spritet" både før og etter 🤝)


Nærøysund Entreprenør AS søker hjelpemann (grøftearbeider)

Arbeidsgiver: Nærøysund Entreprenør AS
Stillingstittel: Hjelpemann
Frist: 12. juli 2020
Sted: Kolvereid, Nærøysund Kommune
Varighet: Fast stilling

Nærøysund Entreprenør AS er et entreprenørfirma på Kolvereid i Nærøysund Kommune, med fokus på gravetjenester. Nærøysund Entreprenør fortsetter sin sterke vekst og har i dag flere store pågående prosjekter. Forventet omsetning i 2020 er på ca. 100 millioner. Nå har vi mange oppdrag og vi søker nå etter en flink hjelpemann med stå på vilje!

Som hjelpemann hos oss vil du ha en viktig rolle i våre prosjekter, og du vil få forskjellige utfordringer. 

Kvalifikasjoner:

 • Sertifikat klasse B.
 • Er serviceinnstilt
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.
 • Må kunne jobbe selvstendig 
 • Ønskelig med relevant erfaring

Vi tilbyr:

 • Trygg jobb i et solid selskap
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver
 • Nye utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Vi tilbyr en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utviklingen av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Stein Okstad på mobil 971 58 608 eller Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166

Søknad med CV sendes til stein@ngruppen.no og merkes med "Søknad hjelpemann"

Søknadsfrist: 12.07.2020 
Tiltredelse: Etter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale

Om oss

Nærøysund Entreprenør AS er et entreprenør firma lokalisert på Kolvereid som utfører alt innenfor tomte- og grøftearbeider, fjelluttak, større industritomter, og utbygging av større bolig og hyttefelt. Fra vi ble stiftet i 2010 har vi vokst betydelig og teller i dag 25 medarbeidere. Nærøysund Entreprenør AS er et veletablert entreprenør firma som er en del av Nærøysund Holding AS (Nærøysund Gruppen).

Nærøysund Gruppen er en lokalt forankret «gruppe» med selskaper med en total omsetning i 2019 på ca 3 50 millioner. Totalt sysselsetter selskapene ca 100 ansatte. Innenfor N-Gruppen omfatter blant annet to eiendomsselskaper, ett entreprenørselskap, mørtelverk, bensinstasjon, hotell, taxi og eierandeler i en rekke andre firma. 

Se mer på vår hjemmeside www.enntreprenor.ngruppen.no.


Er du vår nye gravemaskinfører?

 

Arbeidsgiver: Nærøysund Entreprenør AS
Stillingstittel: Maskinfører
Frist: 12. juli 2020
Sted: Storbjørkåsen Grustak
Varighet: Fast stilling

Nærøysund Entreprenør AS har for tiden mange oppdrag og søker nå maskinfører til gravemaskin som ønsker å være med og bidra på våre prosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • Min sertifikat klasse B.
 • Maskinførerbevis
 • Du har god erfaring innenfor bygg og anlegg
 • Er serviceinnstilt
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Vi tilbyr en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utviklingen av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Stein Okstad på mobil 971 58 608 eller Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166

Søknad med CV sendes til stein@ngruppen.no og merkes med "Søknad gravemaskinfører"

Søknadsfrist: 12.07.2020 
Tiltredelse: Etter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale

Om oss

Nærøysund Entreprenør AS er et entreprenør firma lokalisert på Kolvereid som utfører alt innenfor tomte- og grøftearbeider, fjelluttak, større industritomter, og utbygging av større bolig og hyttefelt. Fra vi ble stiftet i 2010 har vi vokst betydelig og teller i dag 25 medarbeidere. Nærøysund Entreprenør AS er et veletablert entreprenør firma som er en del av Nærøysund Holding AS (Nærøysund Gruppen).

Nærøysund Gruppen er en lokalt forankret «gruppe» med selskaper med en total omsetning i 2019 på ca 350 millioner. Totalt sysselsetter selskapene ca 100 ansatte. Innenfor N-Gruppen omfatter blant annet to eiendomsselskaper, ett entreprenørselskap, mørtelverk, bensinstasjon, hotell, taxi og eierandeler i en rekke andre firma. 


Tilbud på harpet matjord

Fra vårt lager i Storbjørkåsen på Kolvereid, har vi nå tilbud på harpet matjord til kun kr 250,- pr. kubikk! 

For bestilling ring oss på tlf +47 743 95 900 eller epost sentralbord@kraftbetong.no

Ta gjerne kontakt med oss for gode priser på levering/ frakt.


Nytt prosjekt og ny kontrakt!

Nærøysund Gruppen har sikret seg en ny betydningsfull kontrakt. Grunnarbeid og betongleveranser til nye Rørvik Spektrum "idrettshall".
Vi takker for tilliten😊


Vi søker flinke maskinførere!

Arbeidsgiver: Nærøysund Entreprenør AS
Stillingstittel: Maskinfører
Frist: 1. april 2020
Sted: Kolvereid, Nærøysund Kommune
Varighet: Fast stilling

Nærøysund Entreprenør AS er et entreprenørfirma på Kolvereid i Nærøysund Kommune, med fokus på gravetjenester. Nærøysund Entreprenør fortsetter sin sterke vekst og har i dag flere store pågående prosjekter. Forventet omsetning i 2020 er på ca. 100 millioner. I senere tid er flere nye anbud sikret og vi søker nå etter flinke maskinførere med stå på vilje!

Som maskinfører hos oss vil du være svært viktig i vår virksomhet og være med på våre prosjekter fra start til slutt.

Kvalifikasjoner:

 • Sertifikat klasse B.
 • Maskinførerbevis
 • Er serviceinnstilt
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.
 • Må kunne jobbe selvstendig 

Vi tilbyr:

 • Trygg jobb i et solid selskap
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver
 • Nye utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Vi tilbyr en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utviklingen av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Stein Okstad på mobil 971 58 608 eller Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166

Søknad med CV sendes til kontakt@ngruppen.no og merkes med "Søknad maskinfører"

Søknadsfrist: 01.04.2020 
Tiltredelse: Etter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale

Om oss

Nærøysund Entreprenør AS er et entreprenør firma lokalisert på Kolvereid som utfører alt innenfor tomte- og grøftearbeider, fjelluttak, større industritomter, og utbygging av større bolig og hyttefelt. Fra vi ble stiftet i 2010 har vi vokst betydelig og teller i dag 25 medarbeidere. Nærøysund Entreprenør AS er et veletablert entreprenør firma som er en del av Nærøysund Holding AS (Nærøysund Gruppen).

Nærøysund Gruppen er en lokalt forankret «gruppe» med selskaper med en total omsetning i 2019 på ca 3 50 millioner. Totalt sysselsetter selskapene ca 100 ansatte. Innenfor N-Gruppen omfatter blant annet to eiendomsselskaper, ett entreprenørselskap, mørtelverk, bensinstasjon, hotell, taxi og eierandeler i en rekke andre firma. 

Se mer på vår hjemmeside www.enntreprenor.ngruppen.no.


Er du engasjert og vil bli formann hos oss?

Arbeidsgiver: Nærøysund Entreprenør AS
Stillingstittel: Formann/ maskinfører
Frist: 1. april 2020
Sted: Kolvereid, Nærøysund Kommune
Varighet: Fast stilling

Nærøysund Entreprenør AS er et entreprenørfirma på Kolvereid i Nærøysund Kommune, med fokus på gravetjenester. Nærøysund Entreprenør fortsetter sin sterke vekst og har i dag flere store pågående prosjekter. Forventet omsetning i 2020 er på ca. 100 millioner. I senere tid er flere nye anbud sikret og vi søker nå etter erfaren formann/ maskinfører.

Som formann og maskinfører hos oss vil hovedansvaret ditt være gjennomføring av prosjekter samt kjøring av gravemaskiner, dumper etc. Du vil være en svært viktig del av våre prosjekter og være med fra planlegging, gjennomføring og til oppfølging av arbeidere. Du vil ha tett oppfølging fra våre prosjektledere, men mye av tiden vil du måtte jobbe selvstendig. 

Kvalifikasjoner:

 • Sertifikat klasse B.
 • Maskinførerbevis
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse/ tidligere erfaring som formann
 • Er serviceinnstilt
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.
 • Må kunne jobbe selvstendig 
 • Løsningsorientert
 • Positiv og motiverende

Vi tilbyr:

 • Trygg jobb i et solid selskap
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver
 • Nye utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Vi tilbyr en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utviklingen av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Stein Okstad på mobil 971 58 608 eller Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166

Søknad med CV sendes til kontakt@ngruppen.no og merkes med "Søknad formann/ maskinfører"

Søknadsfrist: 01.04.2020 
Tiltredelse: Etter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale

Om oss

Nærøysund Entreprenør AS er et entreprenør firma lokalisert på Kolvereid som utfører alt innenfor tomte- og grøftearbeider, fjelluttak, større industritomter, og utbygging av større bolig og hyttefelt. Fra vi ble stiftet i 2010 har vi vokst betydelig og teller i dag 25 medarbeidere. Nærøysund Entreprenør AS er et veletablert entreprenør firma som er en del av Nærøysund Holding AS (Nærøysund Gruppen).

Nærøysund Gruppen er en lokalt forankret «gruppe» med selskaper med en total omsetning i 2019 på ca 3 50 millioner. Totalt sysselsetter selskapene ca 100 ansatte. Innenfor N-Gruppen omfatter blant annet to eiendomsselskaper, ett entreprenørselskap, mørtelverk, bensinstasjon, hotell, taxi og eierandeler i en rekke andre firma. 

Se mer på vår hjemmeside www.enntreprenor.ngruppen.no.


Til våre kunder og leverandører, øvrige samarbeidspartnere

I forbindelse med utbruddet av kornoviruset tar vi i likhet med andre selskaper dette på høyeste alvor. Vi håper at myndigheter med sine tiltak sammen med oss alle sammen, får kontroll på viruset som på uilke vis har rammet Norge og verden i den senere tid. Nærøysundgruppens selskaper og de ansatte skal gjøre alt vi kan for å bidra til dette, en rekke tiltak er iverksatt og vi følger situasjonen videre nøye. Her kan vi alle virkelig gjøre en forskjell💪

Vi etterleverer de lover, retningslinjer og anbefalinger som offentlige myndigheter og instanser har kommet med som en følge av Koronaviruset.

Dersom vi skulle få et utbrudd på en av våre byggeplasser/ brakkerigger/ hotell/ bensinstasjon/ arbeidsplasser, kan det i værste fall bety nedstenging/ karantene av byggeplass/ arbeidsplass. Et eventuelt utbrudd som måtte forårsake avbrudd i vår produksjon på byggeplass/ arbeidsplass vil da komme inn under lovreglene rundt Force Majeure.

Vi håper selvfølgelig at vi og våre kunder, leverandører, og andre samarbeidspartnere som besøker oss/ jobber sammen med oss/ handler hos oss/ leier overnatting hos oss også forholder seg til de lover, retningslinjer og anbefalinger som offentlige myndigheter og instanser har kommet med som en følge av Koronaviruset.

Vi ber om at dere alle tar dette på største alvor for å forhindre spredning og sykdomsutbrudd. Vi ber dere som de siste 14 dagene har vært utenfor Norge, eller smittende områder i Norge, i kontakt med smittende personer eller personer som nå er i karantene om å ikke komme fysisk på noen av våre fasiliteter.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Ledelsen i Nærøysund Gruppen


Super tilbud på subbus 0/32 (2 sort) kun nå i februar!

Fra mandag neste uke kjører vi på med super tilbud på subbus 0/32 (2 sort) fra vårt lager på Purkholmen! 🤩 Ta kontakt for bestilling