Mercedes E250

Mercedes E250 AMG Panorama – 4 motion for inntil 4 passasjerer


Storbjørkåsen, Kolvereid

Storbjørkåsen, Kolvereid

Her finner vi om lag 2.000 kvadratmeter bygningsmasse og 15 mål næringsareal.

Dette er selve hjertet til Nærøysund Kraftbetongs virksomhet - med et administrasjonsbygg utenom det vanlige.


Innfarten

Innfarten

Nærøysund Eiendom eier cirka 10 mål tom like ved Esso-stasjonen på Kolvereid. Her har det skjedd store forandringer de siste 3-4 år; i 2010 ble det bygd cirka 700 kvadratmeter som leies ut til Posten Norge - som distribusjonssentral for Ytre Namdal.

I 2012 ble et nytt politibygg på omtrent 800 kvadratmeter reist, i tillegg til at Postens garasjeanlegg ble utvidet med 200 kvadratmeter til totalt cirka 1.000 kvadratmeter.

For 2013 er det planlagt bygging av ti leiligheter med tilhørende garasjeanlegg.

Anlegget og uteområdet ved Innfarten vil dermed kunne ferdigstilles i løpet av 2013-2014.


Arnts vei 5, Kolvereid

Arnts vei 5, Kolvereid

Om lag 800 kvadratmeter bygningsmasse og cirka to mål bolig- og næringsareal.

Arntsvei


Skansen, Ottersøy

Skansen, Ottersøy

Blandeverk-OttersøyOm lag 1.500 m2 næringsareal.