Våre nye logoer

  Vår nye logo er bygd på Nærøysund Entreprenørs logo Veksten i Nærøysund Kraftbetong AS etter oppstarten i 2002 førte til ytterligere knoppskyting i distriktets næringsliv. Etter hvert ble…


Ny avtale med Veidekke

En ny stor og viktig kontrakt inngått for Nærøysundgruppen. Avtalen er inngått med Veidekke og innebærer omfattende veivedlikehold i Ytre Namdal, med en varighet opptil 7 år (5+2). Vi takker…


Ny storkontrakt

Prosjektleder Magnhild Roe fra Clemenskraft og prosjektleder Ole Martin Bergslid fra Nærøysundgruppen. Nærøysundgruppen har inngått en ny storkontrakt som innbefatter utbyggning av Hellifossen…