Innfarten

Nærøysund Eiendom eier cirka 10 mål tom like ved Esso-stasjonen på Kolvereid. Her har det skjedd store forandringer de siste 3-4 år; i 2010 ble det bygd cirka 700 kvadratmeter som leies ut til Posten Norge – som distribusjonssentral for Ytre Namdal.

I 2012 ble et nytt politibygg på omtrent 800 kvadratmeter reist, i tillegg til at Postens garasjeanlegg ble utvidet med 200 kvadratmeter til totalt cirka 1.000 kvadratmeter.

For 2013 er det planlagt bygging av ti leiligheter med tilhørende garasjeanlegg.

Anlegget og uteområdet ved Innfarten vil dermed kunne ferdigstilles i løpet av 2013-2014.