Oversiktsbilde. Foto: Brukstomta Næringspark

Gjennom lengre tids sondering og forhandlinger, kan vi bekjentgjøre at NærøysundGruppen, har kjøpt ca. 27 dekar av den ytterste og sjønære delen av Brukstomta Næringspark på Terråk. Tomta ligger strategisk til med optimal infrastruktur. Den er allerede sikret adkomst til sjø, via en nybygd betongkai, som sto ferdig i 2018.

Tomta er kjøpt i håp om å kunne realisere et settefisk-/postsmoltanlegg her. Tomta har en beskaffenhet som tilsier bygningsmasse på oppimot 20 000 m²`s grunnflate og er allerede regulert til formålet. Ved oppstart av et settefiskanlegg er det et langsiktig arbeide for å få tillatelse fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), men denne er allerede i havn ved inngåelse av samarbeidsavtale med Hellifossen Kraftverk.

NærøysundGruppen jobber med flere grupperinger/samarbeidspartnere, og håper å kunne lande en snarlig avtale. En realisering av et slikt anlegg, vil skape minimum 12-15 arbeidsplasser, og i tillegg skape store ringvirkninger for det øvrige næringsliv i kommunen.

Det gjenstår fortsatt  mye arbeid på tomta før den byggeklar, samt at det må på plass en del formaliteter. Det er forhåpninger om oppstart på grunnarbeider mai/juni.

NærøysundGruppen har stor tro på etableringen og vil jobbe uavbrutt med dette framover for å kunne realisere prosjektet.

 

Fra venstre Stein Okstad, Jørn Otto Røed, Arne Kiil (Nærøysund Gruppen), Frode Næsvold (Brukstomta Næringspark)