Vi inngikk i dag en ny stor avtale om totalentreprise på utbygging av nytt vannkraftverk på Terråk.

Utbyggingen har en ramme på mellom 25-30 millioner og i tillegg er vi inne på eiersiden til kraftverket. Dette er i tråd med vår miljøstrategi om å redusere “fotavtrykket”. Dette er det andre kraftverket vi nå skal bygge på Terråk. Sistnevnte vannkraftverk har en størrelse som tilsvarer omtrentelig strømforbruket til alle husstandene på Terråk.
Vi er stolte og ydmyke for å ha fått denne muligheten😀
(NB : Hendende ble “spritet” både før og etter 🤝)