En ny stor og viktig kontrakt inngått for Nærøysundgruppen.

Avtalen er inngått med Veidekke og innebærer omfattende veivedlikehold i Ytre Namdal, med en varighet opptil 7 år (5+2). Vi takker for tilliten.