Gladnyhet!

Da har Nærøysund Entreprenør AS etter en lengre periode fått status som ISO-sertifiseringsbedrift innenfor miljø kvalitet (9001 og 14001).

Kjøp av nytt boligfelt på Kolvereid

Nærøysund Gruppen har nylig signert en avtale om kjøp av et nytt boligfelt på Kolvereid.

Igangsatt planarbeid for Østtun Masseuttak

§ 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 271/1-2 på Salsnes.

Ny og viktig merkedag for Nærøysund Gruppen

Utbyggingen har en ramme på mellom 25-30 millioner og i tillegg er vi inne på eiersiden til kraftverket.

Nærøysund Entreprenør AS søker hjelpemann (grøftearbeider)

Nå har vi mange oppdrag og vi søker nå etter en flink hjelpemann med stå på vilje! Som hjelpemann hos oss vil du ha en viktig rolle i våre prosjekter, og du vil få forskjellige utfordringer. 

Er du vår nye gravemaskinfører?

Nærøysund Entreprenør AS har for tiden mange oppdrag og søker nå maskinfører til gravemaskin som ønsker å være med og bidra på våre prosjekter.

Tilbud på harpet matjord

Fra vårt lager i Storbjørkåsen på Kolvereid, har vi nå tilbud på harpet matjord til kun kr 250,- pr. kubikk! 

Nytt prosjekt og ny kontrakt!

Nærøysund Gruppen har sikret seg en ny betydningsfull kontrakt.