Elgjakt tilbud på subbus 0/32 (2 sort)

Vi har tilbud på subbus 0/32 (2 sort) fra vårt lager på Purkholmen i Ottersøy. Pris pr. tonn kr…

Gratulerer til Stein Olav og Snorre

Vi vil med dette gratulere våre 2 lærlinger med bestått fagprøve innenfor anleggsfaget

Vi søker håndverkere

Nærøysund Kraftbetong AS har behov for å utvide staben innenfor bygg, og i den forbindelse søker vi…

Vi søker boreriggfører

Nærøysund Entreprenør AS opplever for tiden stor vekst, og i den forbindelse søker vi etter…

Vi søker gravemaskinførere

Nærøysund Entreprenør AS søker maskinførere til gravemaskin som ønsker å være med på våre…

Informasjon ang. bygging av Hellifossen Kraftverk på Terråk

I forbindelse med bygging av Hellifossen Kraftverk vil det pågå sprengningsarbeider omtrentlig hver…

Våre nye logoer

Veksten i Nærøysund Kraftbetong AS etter oppstarten i 2002 førte til ytterligere knoppskyting i…

Vår nye prosjektleder Martin Kjøglum

Martin Kjøglum (25) begynte denne uken som ny prosjektleder hos Nærøysundgruppen.

Ny avtale med Veidekke

En ny stor og viktig kontrakt inngått for Nærøysundgruppen med Veidekke.