Om Nærøysund Gruppen

Nærøysund Gruppen er en gruppe av bedrifter som jobber tett sammen i Nærøysund Holding AS konsernet, som vi derfor har valgt å kalle for Nærøysund Gruppen.

Veksten i Nærøysund Kraftbetong AS etter oppstarten i 2002 førte til ytterligere knoppskyting i distriktets næringsliv. Etter hvert ble Nærøysund Holding AS etablert – som igjen bidro til å fundamentere andre selskaper.

Navnet ble etter hvert endret til Nærøysund Gruppen, som i dag blant annet omfatter to eiendomsselskaper, ett entreprenørselskap, mørtelverk, bensinstasjon, hotell, taxi og eierandeler i en rekke andre firma.

Nærøysund Gruppen (Nærøysund Holding AS) eies i dag av Nærøysund Invest AS og Okstad Invest AS.