Om Nærøysundgruppen

Veksten i Nærøysund Kraftbetong etter oppstarten i 2002 førte til ytterligere knoppskyting i distriktets næringsliv. Etter hvert ble Nærøysund Holding AS etablert – som igjen bidro til å fundamentere andre selskaper.

Navnet ble etter hvert endret til Nærøysundgruppen, som i dag blant annet omfatter to eiendomsselskaper, ett entreprenørselskap, mørtelverk, bensinstasjon, hotell, taxi og eierandeler i en rekke andre firma.

Nærøysundgruppen (Nærøysund Holding AS) eies i dag av Nærøysund Invest AS og Okstad Invest AS.