En ny oppdatering fra Nærøysundgruppen i forholdet til arbeidet med den pågående konsesjonssøknaden. Åkerblå as er ferdig med modelleringen av fjordsystemene, og tilbakemeldingene derfra etter modellering nr 1 og 2, er at det er svært lave verdier på smitteføring mellom vannlagene og mellom eksisterende anlegg. Konklusjonen er likeledes positiv i forhold til risikoen for smittespredningen fra det fremtidige smoltanlegget på Brukstomta, der utløpsledning blir lagt på ca 90 meters dybde, minimum 5 km unna nærmeste Akva-anlegg.

 

For øyeblikket er Åkerblå ansvarlig og i gang med strømmålinger. Dette arbeidet skal sluttføres omkring 25. april. Med etterfølgende rapportering, så har vi sammen med Morefish AS (ansvarlig konsesjonssøknad), en målsetting om å levere en komplett og fyldiggjørende konsesjonssøknad før 15.mai 2022. Smoltanlegget er foreløpig dimensjonert for en årlig produksjon av inntil 10 mill smolt, med en størrelse på opp til 400 gram pr stk. Dette betraktes som et stort anlegg.

 

Smoltanlegget som er et såkalt resirkuleringsanlegg, baserer seg inntil videre, med bruk av kun ferskvann fra Terråkelva, der det hentes ferskvann fra et sideuttak oppstrøms Hellifossen kraftverk. Dette vil gi kvalitetsvann fra Nervatnet og oppover i vassdraget. Gjennomsnittlig vannforbruk på anlegget vil ligge på ca 40-45 liter pr sekund. Konsesjonen som foreligger tillater et konstant maksuttak på inntil 85 liter pr sek, som igjen tilsvarer i overkant av 5 m3 pr minutt. I dette inngår ny drikkevannsforsyning til Terråk`s befolkning.

 

Nærøysundgruppen har stor tro på at et smoltanlegg kan realiseres på Brukstomta, og selv om dette er ressurs- og kostnadskrevende, vil vi gjøre vårt ytterste for at en slik etablering kan finne sted.

 

Videre er vi stolte over at vi sammen med Plahtes Eiendommer har bygget og satt i drift Kvernhusfossen Kraftverk (Terråk Kraftverk AS). Nærøysundgruppen eier dette 100 %, og kraftverket vil i så måte være vårt bidrag mot en grønnere hverdag. Vi er i en testperiode, og Kraftverket fungerer som det skal. Til opplysning, så har verket de siste 14 dagene produsert ca 400 000 KWh.

 

I morgen vil vi være til stede på Brukstomta med egen stand, fra kl 12-16:00, og kan besvare spørsmål hvis ønskelig.

 

Velkommen.