AMFI Rørvik

Hjem / Prosjekter / AMFI Rørvik

Slik skal det nye AMFI sentret på Rørvik bli.

AMFI Rørvik

Uttaking tomt for næring og leilighetsbygg i Rørvik sentrum. Uttak løsmasser, boring/sprenging, planering for
betong. Omlegging VA og kabelanlegg. Utomhusarbeider: omlegging kryss, senking veg,
kanstein, asfalt etc.

Prosjektnavn: AMFI RørvikEntreprise: UnderentrepriseByggherre: HENT ASÅr: Pågår