Innfarten

Innfarten

Nærøysund Eiendom AS eier cirka 10 mål tomt like ved Esso-stasjonen på Kolvereid. Her har det skjedd store forandringer de siste år; i 2010 ble det bygd cirka 700 kvadratmeter som leies ut til Posten Norge – som distribusjonssentral for Ytre Namdal.
I 2012 ble et nytt politibygg på omtrent 800 kvadratmeter reist, i tillegg til at Postens garasjeanlegg ble utvidet med 200 kvadratmeter til totalt cirka 1.000 kvadratmeter.
I tillegg er det blitt bygd ti leiligheter i andre etasje, med tilhørende garasjeanlegg.
Anlegget og uteområdet ved Innfarten ble ferdigstilt i 2014.

Adresse: Foldavegen 4659

Areal: Ca. 10 mål

Ferdigstilt: 2014