Nærøysund Panorama

Hjem / Prosjekter / Nærøysund Panorama

Kysbyens beste belligenhet

Oppmot 100 attraktive leiligheter, om lag 4.000 kvadratmeter næringsareal - lokalisert midt i skipsleia.

Nærøysund Panorama er med sin beliggenhet allerede blitt kalt "indrefileten" når det kommer til tomter i Ytre Namdal. Med god tilrettelegging - med promenade mot Nærøysundet, lekeplass og parkeringsplasser - står prosjektet for noe av det mest spektakulære innen leilighetskomplekser i distriktet.

Ideen til prosjektet kom fra Jørn Otto Røed, og etter å ha diskutert det ambisiøse prosjektet med Halle Sivertsen og Harry Bøe, ble partene enige om at det skulle jobbes videre med tanke på en realisering av prosjektet Nærøysund Panorama. Visjonene ble først presentert for Vikna kommune, der det ble møtt med positivitet fra dag én.

Trønderplan AS ble engasjert til å regulere området, Jonark AS ble engasjert som arkitekt, og etter hvert kom Rambøll inn og foretok grunnboringer og kartla geotekniske forhold.

Det er lagt stor vekt på å få prosjektet til å passe inn i terrenget, blant annet for å sikre at utsikten til bakenforliggende naboer ikke blir forringet. Det er i tillegg lagt opp til flotte promenader mot leia.

Prosjektet ble formelt oppstartet i 2009.

I dag eies prosjektet av Boligbyggelaget TOBB og Nærøysundgruppen.

Prosjektnavn: Nærøysund PanoramaAntall leiligheter: 100-120Salgsstart: 1 kvartal 2020