Østre gravlund

Hjem / Referanser / Østre Gravlund

Østre Gravlund

Etablering av 4 nye gravfelt. Opparbeidelse av ny infrastruktur ca 1km veg/gangfelt m/VA og kabelanlegg. Senking av grunnvannstand med drenssystem. Masseutstkifting gravfelt etc.
Østre Gravlund

Prosjektnavn: Østre GravlundEntreprise: TotalentrepriseByggherre: Vikna KommuneÅr: 2018/2019

Førbilder

Etterbilder