Christopher Iversen

Vi har mottatt stor interesse for Furuhaugen, noe som viser mangel på attraktive tomter på Kolvereid!
Når endelig godkjenning fra kommunen foreligger vil salget starte. Meld din interesse i dag for oppdateringer om prosjektet og når du kan sikre deg din drømmetomt på Furuhaugen