Storbjørkåsen, Kolvereid

Her finner vi om lag 2.000 kvadratmeter bygningsmasse og 15 mål næringsareal.

Dette er selve hjertet til Nærøysund Kraftbetongs virksomhet – med et administrasjonsbygg utenom det vanlige.