I forbindelse med utbruddet av kornoviruset tar vi i likhet med andre selskaper dette på høyeste alvor. Vi håper at myndigheter med sine tiltak sammen med oss alle sammen, får kontroll på viruset som på uilke vis har rammet Norge og verden i den senere tid. Nærøysundgruppens selskaper og de ansatte skal gjøre alt vi kan for å bidra til dette, en rekke tiltak er iverksatt og vi følger situasjonen videre nøye. Her kan vi alle virkelig gjøre en forskjell💪

Vi etterleverer de lover, retningslinjer og anbefalinger som offentlige myndigheter og instanser har kommet med som en følge av Koronaviruset.

Dersom vi skulle få et utbrudd på en av våre byggeplasser/ brakkerigger/ hotell/ bensinstasjon/ arbeidsplasser, kan det i værste fall bety nedstenging/ karantene av byggeplass/ arbeidsplass. Et eventuelt utbrudd som måtte forårsake avbrudd i vår produksjon på byggeplass/ arbeidsplass vil da komme inn under lovreglene rundt Force Majeure.

Vi håper selvfølgelig at vi og våre kunder, leverandører, og andre samarbeidspartnere som besøker oss/ jobber sammen med oss/ handler hos oss/ leier overnatting hos oss også forholder seg til de lover, retningslinjer og anbefalinger som offentlige myndigheter og instanser har kommet med som en følge av Koronaviruset.

Vi ber om at dere alle tar dette på største alvor for å forhindre spredning og sykdomsutbrudd. Vi ber dere som de siste 14 dagene har vært utenfor Norge, eller smittende områder i Norge, i kontakt med smittende personer eller personer som nå er i karantene om å ikke komme fysisk på noen av våre fasiliteter.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Ledelsen i Nærøysund Gruppen