Vår nye logo er bygd på Nærøysund Entreprenørs logo

Veksten i Nærøysund Kraftbetong AS etter oppstarten i 2002 førte til ytterligere knoppskyting i distriktets næringsliv. Etter hvert ble Nærøysund Holding AS etablert – som igjen bidro til å fundamentere andre selskaper. Dette skapte også flere identiteter og logoer.

I dag har vi flere datterselskaper som er i “Nærøysund-familien” med samme navn – men med helt ulike loger. Vi har blant annet Nærøysund Kraftbetong AS, Nærøysund Entreprenør AS, Nærøysund Mobilknusing AS og Nærøysund Eiendom AS. Vi har lenge vært ute etter et  “felles merke” som skal være lett gjenkjennelig blant folk og som styrker vår visuelle identitet.

Selve prosessen med å finne en ny logo og et merke til oss og hva vi til slutt havnet på er ingen tilfeldighet. Hele vårt konsern er bygd på Nærøysundet og et naturlig valg å ha med i vår logo ble derfor Nærøysund Brua. I over 10 år Nærøysund Entreprenør AS hatt bruen i deres logo.

Dermed forblir Nærøysund Entreprenørs logo nokså lik den vi har i dag, mens Nærøysund Gruppen, Nærøysund Kraftbetong AS, Nærøysund Entreprenør AS, Nærøysund Mobilknusing AS og Nærøysund Eiendom AS får ny logo.