NÆRØYSUND KRAFTBETONG AS

Fra vårt hovedanlegg ved Kolvereid i Nord-Trøndelag produserer og leverer vi betong og betongprodukter til kunder over hele landet. Diverse steinprodukter, kumringer, flytebrygger, grus, singel og produkter fra Mapei er etter hvert blitt vår spesialitet. Nærøysund Kraftbetong driver dessuten en omfattende entreprenørvirksomhet med blant annet veivedlikehold både sommer- og vinterstid. Vi legger i tillegg stor vekt på videreutvikling av både eksisterende og nye produkter.

Les mer

NÆRØYSUND ENTREPRENØR AS

Nærøysund Entreprenør AS ble stiftet i 2010 med navnet Genk AS. I oppstarten drev selskapet med knusing, og foredling av steinmasser. Etterhvert er antall ansatte økt betraktelig og har idag en arbeidstokk bestående av ca 16-17 medarbeidere.

Les mer

NÆRØYSUND MOBILKNUSING AS

Nærøysund Mobilknusing ble etablert i oktober 2017, moderne utstyr ble kjøpt inn. Selskapet har i dag 4 ansatte som jobber turnus, forventet omsetning i 2018 ligger på ca 8-10 millioner. Nærøysund Mobilknusing er rendyrket som navner sier et “mobilt" knuseselskap som tilbyr knusetjenester i hele Trøndelag og Helgeland.

Les mer

NÆRØYSUND EIENDOMSUTVIKLING AS

I 2009 ble Marøya Eiendom AS stiftet, men byttet senere navn til Nærøysund Eiendomsutvikling AS, som også er selskapets nåværende navn.

Les mer

NÆRØYSUND EIENDOM AS

Siden selskapet ble etablert i 2007, har Nærøysund Eiendom investert i en rekke spennende eiendommer i Ytre Namdal. I dag er satsingsområdet videreutvikling av disse eiendommene – både oppføring og utleie. Vi har som et overordnet mål å kunne tilby attraktive bygg og eiendommer for utleie til både proff- og privatmarkedet.

Les mer

NÆRØYSUND TAXI AS

For at et sted skal kunne utvikle seg videre, er man helt avhengige av visse funksjoner – og taxi er ett av dem. Med satsinga Nærøysund Taxi har Nærøysundgruppen sørget for at Norges minste by har et drosjetilbud. Å tenke nytt og annerledes er noe vi også har tenkt å gjøre i denne sammenhengen. Det første vi gjorde, var å ordne en gul bil.

Les mer

INNFARTEN AS

Den første store nysatsingen i Nærøysundgruppen kom i desember 2007, da den gamle shellstasjonen på Kolvereid skiftet eier. Den samme grupperingen som står bak Nærøysund Kraftbetong tok over, og allerede i februar året etter startet rivinga av de gamle lokalene. 5. februar 2009 reåpnet bensinstasjonen under navnet Innfarten; en topp moderne Esso-stasjon - med skinnende nye vaskehaller og nye pumper, tanker, innredning og bygg.

Les mer

YTRE NAMDAL VERKSTEDSENTER AS

Ytre Namdal Verkstedsenter driver storbilverksted i Kolvereid, med hovedvekt på service og reparasjon av buss og tunge kjøretøy. Se vår hjemmeside for mer informasjon.

Les mer

BAKKALANDET HOTELL AS

Fantastisk nyrenovert hotell på Kolvereid i Nærøy kommune. Vi tilbyr overnatting, konferanse- og møterom. Det er også en restaurant i tilknytning til hotellet. Se vår hjemmeside for mer informasjon.

Les mer