Målsetning

Nærøysundgruppen skal:

  • Være et førsteklasses selskap som tilbyr våre kunder gode tjenester og gode produkter av høy kvalitet.
  • Ivareta miljøet og omgivelsene på en sikker måte, og bidra med verdiskapning.
  • Ha motiverte mennesker og kvalitetsutstyr som bidrar til å styrke bedriftens mål.

Våre kjerneverdier:

  • Vi vil skape et selskap som bidrar til verdiskapning og utvikling i nærmiljøet på en positiv og sikker måte.
  • Vi tror på ringvirkninger ved å bruke lokale entreprenører og firma til våre prosjekter.
  • Vi er lokalpatrioter og ønsker sterkt å bidra på en positiv måte til vårt nærmiljø.
  • Vi vil skape sikre og gode arbeidsplasser for våre ansatte.